About us

Om företagetDrivs av mig Martin Askman. Med ett kvartssekels erfarenhet av ledande och operativa roller hanterar jag både grundarbetet och visionerna när det gäller kommunikation. 

Martin Askman


Här kan jag göra skillnad:
Visionär kommunikation
Göra verklighet av er kommunikationsstrategi
PR som ger genomslag
Vass skribent
Moderator som skapar engagemang